Kommunikation – tema på årets demenskonferens

Att kommunicera med personer med demenssjukdom. Det var temat på årets demenskonferens där över 370 personer deltog. Konferensen handlade om att öka kunskap och skapa förutsättningar för en ännu bättre personcentrerad vård och omsorg.

Foto: Tony Dahl.

På konferensen deltog personer som arbetar med personer med kognitiv sjukdom i Västsverige vilket innefattade förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal. Deltagarna fick lyssna till föreläsningar om framtidsfullmakter, Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD), Lewy body sjukdom och kognition.

Beata Terzis, legitimerad psykolog och medicine doktor, var inbjuden för att föreläsa om just kognition, det vill säga hur hjärnan bearbetar information.

– Jag vet att ni gör så mycket rätt i ert dagliga arbete när det kommer till att kommunicera med personer med demens. Ni formulerar om er, ger adekvata ledtrådar och kanske till och med visar bilder, och det är helt rätt! Jag vill förklara för er varför det fungerar, sa Beata Tersiz i sin föreläsning.

Föreläsningarna blandades med goda exempel från verksamheter och inspirationspunkter. Ett gott exempel inom kommunikationstemat var Lisa Jakobsson, undersköterska i Härryda kommun, som vunnit pris som bästa handledare inom vård- och omsorgscollege med motiveringen ”Bäst förmåga att tyda signaler”.

– Vad vill jag lära ut? Vad vill jag att mitt yrke ska spegla? Det är mötet med människor. Det brinner jag för. Jag vill också förmedla att det är ett svårt yrke för det är så mycket olika signaler som man behöver tyda. Mycket handlar om kroppsspråk och mimik, sa Lisa Jakobsson.

Linda Macke, planeringsledare hälso- och sjukvård, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) var också på plats för att berätta om vad som händer i Västra Götaland gällande de reviderade nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Besökarna hade också möjlighet att besöka en utställning av verksamheter och tjänster inom området.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund