Kompetens och stabilitet – barn och unga

Välkommen till en konferensdag med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården! Du får lyssna till Cecilia Grefve, nationell samordnare, Kjerstin Bergman, SKL samt lokala exempel på utvecklingsarbete.

Obs! Konferensen är kostnadsfri för personal och förtroendevalda i GR-kommunerna.


PROGRAM DEN 9 NOV

Cecilia Grefve, nationell samordnare, presenterar uppdraget som nationell samordnare sedan våren 2015 och erfarenheter av drygt 50 kommunbesök.

Kjerstin Bergman, SKL, presenterar arbetet med den nationella handlingsplanen ”stärkt skydd för barn och unga”.

Helheten är större än summan av delarna
Våren 2015 gjorde Mölndals stads socialtjänst en ny organisationsstruktur och införde ett nytt arbetssätt inom verksamhetsområdet barn och familj. Chefer, medarbetare och fack jobbade fram modellen tillsammans med ambitionen att komma till rätta med arbetsmiljöproblem bl.a. i form av brist på återhämtningstid och ökade sjuktal. Ambitionen var också att komma till rätta med problem kring för långa utredningstider, intern samverkan och styrning och ledning.

Så hur har det gått så här ett drygt år efter sjösättningen? Mölndals socialtjänst delar med sina av sina erfarenheter av sitt försök till förändring för att förbättra för anställda och brukare.

Utrymme för samtal och diskussion.

Under dagen kommer ytterligare lokala exempel att presenteras.

  1. Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du veta mer om vad vi gör inom det här området?

  1. GR:s arbete med kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården


Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund