Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

Här hittar du dokumentation från konferensen den 9 november då den nationella samordnaren och SKL medverkade. Under dagen berättade också flera kommuner i Göteborgsregionen om sina utvecklingsarbeten på det här området.

Den sociala barn- och ungdomsvården belystes ur olika perspektiv: Cecilia Grefve, nationell samordnare samt SKL:s Kjerstin Bergman och Christina Norlin Mistander inledde med ett nationellt perspektiv. GR:s regionala utvecklingsledare Cristina Dahlberg berättade om vad som sker regionalt och därefter delade Lilla Edet, Östra Göteborg och Mölndal med sig av sina erfarenheter.


Konferensen i koncentrat

  1. En sammanfattning av dagen i ord & bildPDF


Föreläsarnas presentationer

  1. Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvårdenPDF
  2. Kjerstin Bergman och Christina Norlin Mistander, SKLPDF
  3. Cristina Dahlberg, GRPDF
  4. Annette Alexandersson, Lilla EdetPDF
  5. Jessica Svanström, Östra GöteborgPDF
  6. Iréne Jansson, Catarina Liljestrand, Louise Idestål och Berit Andrén, MölndalPDF

"Mycket glad över den samverkan vi har inom det här området i GR"

En av deltagarna på konferensen var Eva Borg (S), vice ordförande i GR:s sociala styrgrupp, adjungerad i GR:s förbundsstyrelse och kommunalråd i Kungsbacka:

– Jag tyckte att det var väldigt intressant att höra den nationella samordnaren Cecilia Grefve berätta om när de talat med barn, ungdomar och vårdnadshavare om hur de upplever kontakten med socialtjänsten. Det är jätteviktigt att vi lyssnar på dem! Det var intressant att de framförde synpunkter på att socialtjänsten bör vara tillgänglig på helgerna och att man borde använda den moderna tekniken mera i kommunikationen. Där behöver vi tänka i nya former. Däremot blev jag lite bedrövad över tidsmätningen som visade hur lite av socialsekreterarnas tid som går åt till själva utredningsarbetet. Här borde vi kunna lösa administrationsarbete med annan personal som utför det.

– Det var roligt att få ta del av bland annat Lilla Edets och Mölndals förändringsarbeten, det är givande att lyssna på hur man jobbar i andra kommuner. Jag är mycket glad över den samverkan vi har inom det här området i GR och jag ser fram emot vårt introduktionsprogram som startar till våren.

– Att få ta del av en så här stor personalgrupps vardag är oerhört givande för mig i min roll som politiker. En av de frågor som återkom under dagen handlade om rädslan för att göra fel. Det är lätt för mig som lekman att säga att vi behöver vara mer pragmatiska men jag tror att vi måste vara det.


Läs mer

  1. GR:s arbete med kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund