Konferens: Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

FoUiVäst/GR arrangerar en heldagskonferens om ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) framhåller alla barns lika värde och rättigheter. I Sverige har uppskattningsvis 15 procent av alla barn och unga en funktionsnedsättning. Lagstiftning och konventioner slår fast att dessa barn har rätt att leva på samma villkor som andra. Trots detta pekar bland annat Barnombudsmannen på studier som visar att detta är en grupp barn som på flera områden har sämre levnadsvillkor än andra.

För att kunna leva ett fullvärdigt liv och få delta i samhället på lika villkor, behöver barnen erbjudas stöd som är anpassat till deras funktionsnedsättning och ålder. Barn med funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att komma till tals.

Välkomna till en spännande heldag där flera aktörer utifrån olika perspektiv kommer att delta. Bland de medverkande är Socialstyrelsen, FoU i Sörmland, Föreningen FUB, DART (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med flera.

När? 22 november

Var? Centrala Göteborg (mer information längre fram)

Frågor? Yvonne Witzöe

En inbjudan med program och anmälan kommer i september. Boka dagen i din kalender redan nu!


Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund