Konsten att hänga i luften så länge som möjligt

En rapport om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered.

Socialt arbete har många skepnader och formas olika i förhållande till målgrupp, uppdrag och målsättning. Gemensamt för olika inriktningar är ambitionen att bidra till positiva förändringar i individers och gruppers liv, sammanhang och villkor.

Åtskillig kritik har samtidigt förts fram som sammantaget vill mena att det krävs stora förändringar om ambitionerna ska kunna uppfyllas. En linje har drivit tanken om att socialt arbete stelnat i sina former och att det socialkontorsbaserade arbetet ställning har varit alltför stark. I dess följd har man sett en stark individfokusering, att administrativa krav dominerar över direktkontakt med klienterna parat med en bristande insikt om livsvillkoren bland de grupper man arbetar med. Som alternativ har man önskat ett mer flexibelt socialt arbete, ett arbete som bedrivs i närhet och samarbete med de människor man är till för och ett arbete som utmanar traditionella strukturer.

I denna rapport beskrivs och analyseras hur ett socialt arbete influerat av idéer om social mobilisering, empowerment och samhällsarbete kan se ut.

Platsen är Angered i Göteborg. Denna erbjuder en mångfald av möten mellan kulturer och förståelsesätt och är en plats där händelser på global nivå snabbt får genklang lokalt. Att förstå och navigera i denna dynamik samt att etablera fungerande samarbetsallianser är en kärna i arbetet för de koordinatorer som rapporten utgår från.

Rapporten är skriven av Torbjörn Forkby och Anja Johansson.

 

Ladda ner

  1. Konsten att hänga i luften så länge som möjligtPDF

Senast uppdaterad: 2016-05-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund