Lågaffektivt bemötande vid missbruk/beroende

Seminariet Komplexitet och framgångsfaktorer – hur gör vi när det missbrukas i våra boenden? arrangerades nyligen av Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad.

Åhörarna kom främst från Göteborg men representation fanns från kranskommun.

Hur kan vi förstå missbruket? Hur kan vi använda pedagogiska strategier utifrån kunskapen om lågaffektivt bemötande?

I fokus stod betydelsen av en ökad förståelse för:

  • Kognitiva funktionsnedsättningar – hitta rätt nivå av kravanvändning
  • Stress & belastning - ökar det problemskapande beteende

Grunden för strategierna kommer från Bo Hejlskov Elvéns, leg.psykolog om hur man kan förstå och möta problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

Lotta Lindholm, utvecklingsledare på Social resursförvaltning, Göteborgs Stad berättade om utvecklingen och erfarenheter av dessa pedagogiska strategier kopplade till arbetet inom missbruks/beroendeområdet.


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Yvonne Witzöe, planeringsledare på FoU i Väst/GR.

Senast uppdaterad: 2016-11-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund