Länsgemensam inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet PYC (Parenting Young Children)

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. 

PYC är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Inspirationsdagen vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet.

Tid & plats: Tisdagen den 23 maj kl 10–16, centralt i Göteborg.

parenting-young-children

Program

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 PYC i Sverige
Cecilia Bokenstrand, chef GR Välfärd/FoU i Väst

10.20 Vad är PYC, för vem och varför?
Anna Nylén, utbildare PYC och familjeterapeut i Motala kommun
Marie Gilbert, metodhandledare, Göteborgs Stad
Joakim Målberg, familjebehandlare, Göteborgs Stad

12.00 Lunch och mingel

13.00 Motala – en kommun som kommit långt. Ett gott exempel
Anna Nylén, utbildare PYC och familjeterapeut i Motala kommun
Johanna Örnstedt, metodstödjare PYC, familjebehandlare i Motala kommun

14.30 Fika

14.50 PYC: Implementering och fortlevnad
Anna Nylén, Marie Gilbert och Joakim Målberg

15.20 Frågor & svar

15.50 Avslutning
Cecilia Bokenstrand och Yvonne Witzöe, GR Välfärd/FoU i Väst

16.00 Slut för idag


Anmäl dig här!

 

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund