Många nyttiga erfarenheter från HälsoGReppets utbytesresa till Nederländerna

14-16 oktober var projektet HälsoGReppet på utbytesresa i Leeuwarden i Nederländerna. Anledningen var att ta del av kommunerna Leeuwarden och Súdwest-Fryslâns arbete med hälsa på arbetsplatsen.

22 personer var det som åkte och det var exempelvis HR-chefer, HR-specialister, projektledningen, en politiker från GR:s styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor och en representant från Närhälsan Västra Götalandsregionen.

Film som sammanfattar

Här intill hittar du en film med bilder och text som sammanfattar gruppens intryck från resan. Nederländernas modell för att arbeta med hälsa på arbetsplatsen skiljer sig från Sveriges bland annat genom att arbetsgivaren där står för sjuklönen i två år.

Projektledarens reflektioner

Projektledare Christina Bouweng Andersson delar med sig av några reflektioner kring Nederländernas modell för att arbeta med hälsa på arbetsplatserna:

  • Arbetsgivaren hade ett tydligt helhetstänk runt medarbetaren som inkluderade livssituationen.
  • Arbetsgivaren i belastade verksamheter arbetar främjande och förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro.
  • Arbetsgivaren inkluderar medarbetaren i själva strategin för att förhindra sjukfrånvaro genom att vara tydliga med den enskildes ansvar för sin hälsa.
  • Vid sjukfrånvaro har arbetsgivaren fokus på förmåga snarare än oförmåga och det är såväl den sjuke som arbetsgivarens ansvar att den förmågan tas till vara. Arbetsgivaren ser över hela sin organisation och har ansvar att utreda alla möjligheter för att kunna använda den enskildes förmåga att arbeta oavsett var den ursprungliga tjänsten är.
  • Alla aktörer agerar utifrån en samsyn i rehabiliteringsprocessen.

HälsoGReppet är ett ESF-projektet som syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna. Läs mer om HälsoGReppet


Kontaktperson på GR: Christina Bouweng Andersson

Senast uppdaterad: 2018-12-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund