Margareta Forsberg blir chef för Göteborgsregionen FoU i Väst

FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik och en resurs för yrkesverksamma och beslutsfattare i Göteborgsregionens 13 kommuner.

Margareta Forsberg. Bild: Henrik Sandsjö.

FoU står för Forskning och Utveckling – praktiknära forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete. De forskare och analytiker som arbetar vid FoU i Väst genomför bland annat följeforskning, utvärderingar, kartläggningar, utbildningsinsatser, gör kunskapssammanställningar samt ger implementeringsstöd.

Den 11 mars börjar Margareta Forsberg som FoU-chef.

– Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag! Genom hela mitt yrkesliv har jag haft ett starkt intresse för kunskapsutveckling och har ofta befunnit mig i gränslandet mellan forskning och praktisk verksamhet, säger hon.

Margareta Forsberg har arbetat som socialarbetare och med kommuncentrala och statliga utvecklingsuppdrag och har även doktorerat i socialt arbete. För närvarande är hon verksamhetsledare på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform. Dessförinnan var hon verksamhetschef vid Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.


Kontaktperson på GR: Lena Holmlund

Senast uppdaterad: 2019-01-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund