Mer än en kurs

Hur gör man för att en kurs ska bli mer än bara en kurs, att det man lärt sig ska komma till omsättning i praktiken? Ett sätt kan vara tydliga mål och återkoppling från utbildningsledaren.

Karin Westberg, utbildningsledare på GR

─ Vi har märkt att när man kommer tillbaka till jobbet efter att ha gått en kurs har man ofta höga ambitioner att använda sig av de nya kunskaperna, men att det inte är helt lätt, säger Karin Westberg, utbildningsledare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Extra svårt är det när de nya kunskaperna kräver förändringar i organisationen.

─ När det man lärt sig kräver anpassningar i organisationen händer ofta ingenting. Då är det lätt att tappa bort det man lärt sig och falla tillbaka i gamla mönster, säger Karin. 

Mål och feedback
Goda erfarenheter från ett EU-projekt där Karin arbetade just med att få deltagares kunskaper att omsättas till handling och förändring födde idén att använda sig av denna metod även på några utvalda kurser i det ordinarie utbudet.

─ Vi använder oss av SMART:a mål, SMART är en akronym och står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Målet formuleras i slutet av kursen som något du själv ska göra, eller något som några personer eller hela arbetsgruppen ska uppnå.

Efter tre till sex månader ringer utbildningsledaren upp kursdeltagaren för att prata om hur det gått, svara på frågor och ge tips.

─ Erbjudandet om återkoppling är frivilligt men utvärderingen visar att de som tackar ja upplever att det gör skillnad, att det är lättare att nå målen och att i alla fall jobba med delar av det man lärt sig om man får feedback och coachning

Karim Zendegani, enhetschef Kompetenscenter Hisingen/Angered

Återkoppling i grupp
Karim Zendegani, enhetschef för Kompetenscenter Hisingen/Angered, har tillsammans med alla sina medarbetare gått en kurs i Supported Employment, en metod för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Istället för feedback via telefon skedde återkopplingen till kursdeltagarna den här gången genom att hela gruppen och utbildningsledaren träffades.

─ Måste säga att jag först var tveksam till hur det skulle fungera, men det blev jättebra! Det var fint att kunna se och få bekräftelse på att vi faktiskt gjort förändringar och nått flera av målen. Men också sporrande för att gå vidare och fortsatta utvecklingsarbetet, säger Karim Zendegni.

Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2018-06-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund