Migrationsverket och kommunerna – information och dialog

GR och mottagningsenheten på Migrationsverket i Göteborg bjöd 15 juni in till ett möte för att prata om hur mottagningsenheten arbetar med ensamkommande som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna till 18 år.

Ett åttiotal personer från Göteborgsregionens kommuner som arbetar inom socialtjänsten, på boenden, inom skolan, som gode män eller på annat sätt i sitt yrke träffar ensamkommande barn och unga hade samlats.

Shirin Pettersson Henare och Sara Yousif Younis, enhetschef respektive handläggare på mottagningsenheten i Göteborg samt Camilla Granlund, verksamhetsexpert asylprövning, Regionskansliet Väst, redogjorde för mottagningsenhetens arbete, olika typer av boenden samt vilket ansvar Migrationsverket har för personer som fyllt 18 år.

Shirin Pettersson Henare, enhetschef mottagningsenheten i Göteborg.

Men inte bara information rymdes under mötet utan även dialog, både i form av paneldebatt och en öppen frågestund där representanterna från Migrationsverket och kommunerna kunde ställa frågor till varandra.

– Det är väldigt bra att träffas så här och kunna diskutera. Blir vi tydligare i vårt jobb och lär oss vilka svårigheter som finns ute i kommunerna så gagnar det ungdomarna, säger Shirin Pettersson Henare.

Här kan du ta del av Migrationsverkets presentation:

Läs mer om asylprocessen:


Kontaktperson på GR: Ulla-Britt Caping Salas

Senast uppdaterad: 2017-11-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund