Missa inte vårt nyhetsbrev

Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute och det har hänt en hel del sedan sist, såväl med innehåll som utseende.

Nyhetsbrev för Arbetsmarknad och Social välfärd - november 2018

Göteborgsregionen – Arbetsmarknad och social välfärd – publicerar nyheter löpande här på webben, men vi samlar även med jämna mellanrum ihop dem i ett utskick som kompletteras med det allra senaste. Det här är vårt första utskick med den nya grafiska profilen, men det är förstås inte det enda som är nytt.

Här är alla rubriker i november månads nyhetsbrev:

 • Stöd till placerade barns föräldrar
 • Mötesplats IFO
 • Slutkonferens för Nya GRannar
 • En liten förbättring i sjuktalen
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön
 • LUPP-undersökning väcker intresse
 • Är du politiker eller tjänsteperson med intresse för ungdomars psykiska hälsa?
 • Öka era kunskaper med hjälp av oss på Kompetens- och verksamhetsutveckling
 • "Vi vill visa på bredden av yrken inom kommunen"
 • Samverkan avgörande för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende
 • "En hälsosam organisation är en förutsättning för hälsosam arbetsmiljö"
 • Missa inte! På båda sidor av muren men alltid på barnets sida
 • Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik
 • Förändringsarbete och samspel i familjer med missbruk
 • Kurs i interkulturell kompetens
 • Kurs i Brukarinflytande/Empowerment 

Läs nyhetsbrevet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson
Ludvig Aust
Kommunikatör

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund