Modigs digitaliseringsombud är redo att höja kompetensen inom digital teknik

De utsedda digitaliseringsombuden inom projekt Modig har ett ansvarsfullt uppdrag. De får nu under hösten inledande utbildningar som ska vara till hjälp när de sedan ska utbilda sina kollegor i digital teknik. Alisha, Jeanette och Martin är tre av digitaliseringsombuden.

Jeanette Jörner, Martin Westerlund och Alisha Rygaard, digitaliseringsombud i projekt Modig

Jeanette Jörner, Partille kommun, Martin Westerlund Härryda kommun och Alisha Rygaard, Mölndals stad.

Projekt Modig är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. En viktig del i projektet är att de kommuner som deltar har utsett så kallade digitaliseringsombud på de medverkande arbetsplatserna. De drygt 30 digitaliseringsombuden ska fungera som nyckelpersoner i sina verksamheter och utbilda och stötta sina kollegor och chefer i att börja använda digitala arbetssätt eller höja kunskapsnivån i redan befintliga.

Intranät och digitala planer

Alisha Rygaard, som är boendestödjare på Mölndals stad, är ett av dessa digitaliseringsombud. Hon har varit med i projektet från starten och har mer och mer kommit in i rollen.
– Det är jättekul att vara med och det är roligt med utbildningarna vi får nu. Vi får en gemenskap mellan oss digitaliseringsombud och kan stötta varandra, säger hon.

Hon berättar att projektet i Mölndal särskilt fokuserar på att höja kunskapen när det gäller intranät, e-post, digitala kalendrar och att skriva genomförandeplaner digitalt hemma hos brukarna.

Får tips om pedagogik

De utbildningar som de nu får genom projektet handlar bland annat om övergripande frågor som GDPR och andra lagar, och om presentationsteknik och pedagogiska tips för att de ska få stöd i att förmedla kunskaper till sina kollegor.

För Jeanette Jörner, som är boendestödjare i Partille kommun, var det självklart att bli digitaliseringsombud. Hon är intresserad av digital teknik och hade redan till viss del ett teknikansvar på sin arbetsplats.
– Vi i Partille har valt att primärt satsa på att börja använda digitala kalendrar, berättar hon.

Martin Westerlund är boendestödjare i Härryda kommun och har tidigare arbetat med utbildning och handledning. Härryda fokuserar på att höja kompetensen i redan befintliga system och arbetssätt, som till exempel att använda dator och mobiltelefon i arbetet.
– Den största utmaningen är att hitta en bra nivå för det är stora kunskapsklyftor bland personalen, säger han.

Stora skillnader i kompetens

De menar alla tre att det är stora skillnader i kompetens hos medarbetarna när det gäller digital teknik. De har dels märkt detta själva och dels fått fakta genom den enkät som alla medarbetare och chefer i de berörda verksamheterna har fått svara på. Det blir därför en utmaning att hitta en lämplig kunskapsnivå att rikta utbildningsinsatserna mot. Att få insyn i och ta hänsyn till förutsättningarna i olika verksamheter är också en utmaning.
– Jag har ju inte koll på alla arbetsplatser, hur de jobbar och vilka förutsättningar de har. Man får ha respekt för att vissa till exempel inte har tid att göra vissa saker. Cheferna har därför en viktig roll i projektet också, menar Martin.

Alisha, Jeanette och Martin har som mål att personalen generellt ska få ökad kunskap om digital teknik.
– Det finns ju mycket teknik och många olika funktioner som man inte hade en aning om att de fanns. Så det behövs utbildning, menar de.

Läs mer om projekt Modig


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund