Möter du föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i ditt jobb?

I så fall kanske föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) är något för dig! Nästa år finns det möjlighet att gå grundutbildningen i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 8 december.

PYC är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med PYC är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

Vem kan använda PYC?

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.


Utbildning i PYC

För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid nio tillfällen över ett års tid. 

Under 2017 erbjuds grundutbildningen i Göteborg, Motala respektive Uppsala. Nytt är att det nu också finns en fördjupningsutbildning i PYC.

  1. Läs mer om PYClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2016-11-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund