Möter du i ditt jobb föräldrar med kognitiva svårigheter? Skulle du vilja spela rollspel på arbetstid?

Då kan föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) vara något för dig! PYC används när det finns behov av ett konkret och individuellt föräldraskapsstöd. Hemma hos familjen jobbar ni med att stärka förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Föräldrastödsprogrammet PYC används av t.ex. familjebehandlare och boendestödjare som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

PYC lämpar sig väl för föräldrar med:

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Låg IQ/svagbegåvning
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t.ex. autism eller ADHD
  • Förvärvad hjärnskada

Utmärkande för PYC är att ni tränar tillsammans och föräldern lär sig främst genom att göra istället för att prata. PYC används i hemmet för att föräldern ska lära sig i den miljö där färdigheterna ska användas. 

Tillsammans sätter ni upp konkreta mål och så tränar ni – inte minst genom rollspel.

PYC bygger på mångårig forskning och väl beprövade socialpedagogiska principer.


Gå grundutbildningen i PYC nästa år!

För att kunna använda PYC behöver du gå en tredagarsutbildning med efterföljande metodstöd. Välj tid och plats som passar dig bäst:

24–26 mars i Borås (sista anmälningsdag 13 januari)
6–8 oktober i Stockholm (sista anmälningsdag 15 juni)


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2019-11-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund