Mötesplats IFO: dags att anmäla dig om du vill medverka och presentera ditt arbete!          

För 16:e gången arrangerar vi Mötesplats IFO – en dag för och av medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorg.

Syftet med Mötesplats IFO är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspetiv samt att stärka yrkesrollen.

För dig som är verksam inom IFO i någon av GR:s medlemskommuner är detta en dag då du kan dela med dig av dina erfarenheter – och ta del av andras.

Vill du medverka och presentera ditt arbete?

Om du vill medverka och presentera ditt arbete kan du göra det i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser!

Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/worksop en utbildningsdag i presentationsteknik.


Viktiga datum

  • Mötesplats IFO äger rum i Göteborg den 8 november 2018.
  • Vill du medverka och presentera ditt arbete? I så fall vill vi ha din intresseanmälan senast den 11 maj 2018.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2018-02-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund