Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Vad säger de nya riktlinjerna? Om detta handlade vår heldagskonferens den 11 oktober. Nu kan du ta del av filmade föreläsningar och skriftlig dokumentation från dagen.

Socialstyrelsen gav under 2015 ut nya riktlinjer för missbruks- och beroendeområdet, ­vilka ersatte de tidigare från 2007. Riktlinjerna utgör ett stöd för en evidensbaserad praktik och ger vägledning för verksamheter som möter personer med missbruk, beroende.

De nationella riktlinjerna är gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har ett tydligt samverkansfokus. Det delade huvudmanna­skapet innebär ett gemensamt ansvarstagande, vilket ställer krav på samverkan.

Som ett uttryck för detta arrangerades en länsgemensam spridningskonferens till ­hösten i Västra Götaland. Konferensen planeras i samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra ­Götalands län, länets fyra kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, CERA/Göteborgs ­universitet och Brukarrådet i Västra Götaland.

  1. Här hittar du filmer, bildspel och en skriftlig sammanfattning från konferensen


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe och Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2016-11-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund