Nätmobbning – hur ska vi vuxna hantera den? 

Välkommen till en halvdag med Sofia Berne, fil dr i psykologi och legitimerad psykolog. Hon är verksam vid Göteborgs universitet och medförfattare till ”Nätmobbning – handbok för skolan”.

Barns och ungdomars användning av internet ökar. Ett problem som har uppstått i samband med detta är nätmobbning.

Nätmobbning kännetecknas bland annat av att den kan pågå 24 timmar om dygnet, att informationen sprids snabbt till en stor publik, och att den som är utsatt ofta saknar fristad från mobbningen.

Föreläsningen ger en bild av nätmobbning, hur den tar sig uttryck, vad pojkar respektive flickor kan råka ut för, och vad man kan göra för att förebygga.

Föreläsningen ger kunskaper som kan vara till nytta för, och användas av, vuxna som möter nätmobbning i sitt praktiska arbete.


Mer information och anmälan


Föreläsningen arrangeras av Lupp-nätverket i Göteborgsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2019-09-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund