"Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige" — HälsoGReppet går in i genomförandefas

GR- och ESF-projektet HälsoGReppet går nu in i genomförandefas efter att uppstartskonferensen hölls den 21 november 2017.

Arbetet i projektet under de senaste månaderna har bland annat bestått av att slutföra planerings- och analysfasen samt planera och starta upp det lokala arbetet ute i kommunerna. Ett flertal uppstartsmöten med de lokala projektledarna har hållts och det har tagits fram lokala projektplaner som synkats med det regionala arbetet i projektet.

— Det känns jättebra att vi är igång, att det nu blir verkstad. Det vi omgående kommer sätta fart på nu är att stötta de lokala projektledarna ytterligare för att få igång aktiviteter i kommunerna, säger Christina Bouweng Andersson, projektledare för HälsoGReppet.

Tankevurpor och innovation

Under uppstartskonferensen fick kommunrepresentanterna höra föreläsningar från Ingibjörg Jonsdottir, professor i stressmedicin från Västra Götalandsregionen, och Leif Denti, Fil. Dr i psykologi på Göteborgs Universitet. Båda två gav nog deltagarna ett och annat att tänka över på hemmaplan när dagen var slut. Leif Denti med fokus på innovation och hur vi kan motivera medarbetare till innovation och kreativitet på arbetsplatsen. Och Ingibjörg Jonsdottir gick rakt på sak.

— Skam den som drar kvinnokortet, eller könskortet, idag. Gör man det, då jobbar man inte med frågan. Om det är ett arbetsmiljöproblem, så spelar det ingen roll om man är man eller kvinna som förskollärare, det är arbetsmiljön hos förskollärare som måste förbättras, menade hon.

Ingibjörg fick medhåll från deltagarna, bland annat från Jonas Bolin från Stengungsunds kommun och representant ur arbetsgruppen som arbetar tillsammans för att ta fram en analysmodell.

— Vi måste ställa oss frågan varför mår personer dåligt just här? Vi är väldigt individfokuserade idag, men vi gör inga förändringar i verksamheten, säger Jonas Bolin, personalkonsult, Stenungsunds kommun.

Utmaningar framåt

Under hösten har ovan nämnda arbetsgrupp jobbat med framtagande av en analysmodell. Utarbetningen är en utmaning och kommer pågå en bit in på 2018. Resultatet ska vara ett verktyg tänkt som ett stöd för kommunerna när det gäller att analysera exempelvis nyckeltal personalhälsaöppnas i nytt fönster som sammanställs från GR varje år.

— Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige, säger Christina Bouweng Andersson.

 

 

Kolla in filmen från uppstartskonferensen den 21 november 2017

HälsoGReppet
Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Kontaktperson på GR:

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23, 0707-69 03 43 

Senast uppdaterad: 2017-12-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund