Nu öppnar anmälan till 2018 års utbildningar i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

Utbildningen erbjuds vid tre olika tillfällen i Göteborg, Motala respektive Uppsala.

PYC är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Grundutbildningen består av tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen.

 

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund