Nyckeltal Personalhälsa 2016

För femtonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda.

Anders Pettersson. Bild: Anna Sigvardsson.

Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

Att följa utvecklingen i Göteborgsregionen över tid och att kunna jämföra situationen mellan grannkommunerna är grundläggande för rapportarbetet. Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk.


Sjuktalen fortsätter att öka – med ett undantag

Rapporten visar att sjuktalen inom GR fortsätter att öka under 2016, även om en av kommunerna tydligt minskat sin sjukfrånvaro jämfört med 2015. Sjuktalen inom vård och förskola är fortsatt höga.

Strategi för minskad personalomsättning

En annan utmaning är personalomsättningen.

– Den ökar och är nu uppe på för höga nivåer i de flesta av GR-kommunerna. Även om personalomsättningen på längre sikt sannolikt kommer att minska så måste kommunerna på kort sikt skapa en strategi för att minska personalomsättningen, säger Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Rapporten lyfter också fram goda exempel i några kommuner som andra kan hämta inspiration från.


Ladda ner

  1. Nyckeltal Personalhälsa 2016PDF


Rapporter från tidigare år hittar du här.

Senast uppdaterad: 2017-04-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund