Nyckeltal personalhälsa i kommunerna i Göteborgsregionen

I den här kortrapporten kan du ta del av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen har utvecklats i de 13 GR-kommunerna under årets fyra första månader.

Sedan 15 år tillbaka sammanställs inom GR nyckeltal inom personalområdet, på personalchefsnätverkets initiativ. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt.

I den här rapporten kan du ta del av nyckeltal gällande sjukfrånvaro och personalomsättning.

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta förebyggande med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer.

Samtliga kommuner i GR arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Som ett led i det arbetet deltar kommunerna i ett gemensam projekt med finansiering av Europeiska Socialfonden, HälsoGReppet. HälsoGReppet ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden, genom att skapa förutsättningar för en bättre hälsa på arbetsplatserna. Dels genom preventivt hälsofrämjande åtgärder, dels genom att förebygga och motverka sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, främst inom kvinnodominerad kommunal verksamhet. Läs gärna med på HälsoGReppets webbplats.

Ladda ner den här och tidigare rapporterKontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-06-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund