Nystart för nätverk för Lupp-samverkan i Göteborgsregionen

Att arbeta med ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett sätt att få bred kunskap om ungdomars livssituation. Lupp är ett nationellt enkätverktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (se vidare www.mucf.se/lupplänk till annan webbplats) och innehåller frågor om allt från fritid, skola och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Nätverk - från mostphotos.com

Hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen (GR) Lupp-undersökningen i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Göteborgsregionen, FoU i Väst, gav på kommunernas gemensamma uppdrag stöd inför, under och efter själva enkätgenomförandet. En del i uppdraget var att samordna ett nätverk med representanter från de nio kommunerna. Nätverket lyfte frågor och utbytte metoder och erfarenheter under hela arbetsprocessen: från planering, genomförande och avrapportering till återkoppling och dialog utifrån resultaten.

Nystart

I mars nystartar nätverket för att kommunerna ska kunna fortsätta att samtala och utbyta erfarenheter kring arbetet med barn och unga – även mellan Lupp-mätningarna. Lupp-undersökningen genomförs ofta var tredje år, och flertalet av kommunerna har för avsikt att genomföra Lupp 2020. Genom nätverket får kommunerna samtidigt en stärkt regional röst i dialog med nationella aktörer.

De GR-kommuner som hittills har beslutat att delta i Lupp-nätverket är Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet (som inte gjort Lupp tidigare), Mölndal, Partille (har heller inte gjort Lupp tidigare) Stenungsund och Tjörn.

Nätverket kommer att träffas en gång per termin. Därutöver anordnar GR tematräffar för nätverkets medlemmar tillsammans med kollegor i kommunerna för att fördjupa sig i olika ämnen tillsammans med forskare. Målet är att stärka kommunernas förutsättningar till relevanta tolkningar av Lupp-resultaten och andra kunskapsunderlag samt att ge stöd i lokala prioriteringar av insatser och åtgärder. Den första tematräffen kommer att handla om ungas psykiska (o)hälsa.

Det västsvenska ungdomsrådet kommer att delta i dialogen för att stärka barn- och ungdomsperspektivet i kommunernas utvecklingsarbete.

En gång per termin under hösten 2019 till våren 2020 kommer Göteborgsregionen även att anordna särskilda utbildningstillfällen som syftar till att stärka kunskapen i specifika ämnen som berör utvecklingsarbete för och med unga. Nätverket är med och påverkar innehållet för dessa tillfällen.

Rapporter från projektet och underlag från spridningskonferensen hösten 2018 finns tillgängliga här: www.goteborgsregionen.se/lupplänk till annan webbplats


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-02-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund