Nytt kunskapsunderlag om föräldraskapsstöd till nyanlända

Göteborgsregionen, FoU i Väst, har tagit fram ett kunskapsunderlag som handlar om föräldraskapsstöd till nyanlända föräldrar med behov av att orientera sig i den svenska kontexten. Tanken är att texten ska vara en inspiration och grund för aktörer som vill starta upp eller utveckla föräldraskapsstöd till dessa grupper.

Syftet med föräldraskapsstöd är att stärka föräldrarna så att de kan vara en positiv kraft i sitt barns utveckling under hela uppväxten och se till att barnet får sina behov tillgodosedda.

Rapporter, utvärderingar och intervjuer

Underlaget är en sammanställning av aktuella rapporter om föräldraskapsstöd från relevanta myndigheter och aktörer i Sverige, utvärderingar av olika föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar och utrikes födda föräldrar i Skandinavien, samt aktuell forskning om föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar och utrikes födda föräldrar i Skandinavien. Det har även gjorts intervjuer med Göteborgs stads Integrationscentrums tre kursledare och med deltagare i deras föräldraskapsstödkurs.

Framgångsfaktorer

En del i underlaget redogör för framgångsfaktorerna för föräldraskapsstöd. Det handlar bland annat om hur man når målgruppen och rekryterar deltagare, hur man får ett behovsanpassat innehåll och stöd som motsvarar identifierade behov, samt om vikten av att ha erfarna kursledare.

Läs rapporten/kunskapsunderlagetPDF

Kunskapsunderlaget har tillkommit inom projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen. Projektet drivs av Göteborgsregionens avdelning Arbetsmarknad och social välfärd tillsammans med Integrationscentrum, Göteborgs stad (Social resursförvaltning) under perioden september 2018 – december 2019, och är finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland.


Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2019-02-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund