Nytt nätverk för verksamhetsutvecklare inom IFO-FH

I vår startar Göteborgsregionen (GR) ett nytt nätverk för verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare inom områdena Individ och familjeomsorg (IFO) och Funktionshinder (FH). Nätverket kommer samla representanter från GR:s samtliga medlemskommuner och den första träffen sker i mars.

Nätverk - mostphotos.com

Även om det finns många skillnader mellan verksamhetsutvecklare i olika kommuner, exempelvis i vad de har för utbildningsbakgrund men även vad deras uppdrag är, finns det också flera gemensamma nämnare som gör att man bedömer att ett nätverk kan hjälpa till att stärka och utveckla deras arbetsroller. Nätverkets formulerade syfte är att det ska:

  • Effektivisera erfarenhetsutbyte.
  • Förenkla omvärldsbevakningen.
  • Stärka det kollegiala lärandet.
  • Skapa bättre förutsättningar för planering.
  • Identifiera och prioritera gemensamma behov av kompetensutveckling.

Syftet kommer dock att kunna omformuleras vid behov.

Nätverket har tillkommit efter ett initiativ från chefsnätverken för IFO och FH och eftersom verksamhetsutvecklarna ofta jobbar nära chefer och ledningsgrupper kommer nätverket också att jobba i dialog med chefsnätverken. Detta kommer att ske exempelvis genom att arbetet i nätverket planeras av en beredningsgrupp bestående av ett par verksamhetsutvecklare samt representanter från chefsnätverken.


Kontaktperson på GR: Cornelia Björck

Senast uppdaterad: 2019-02-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund