Nytt nummer av FoU i Västs tidning FOURUM

Läs om Yrkesresan – ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom barn och unga, möt ombuden som ska främja behovsdriven innovation inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer och läs mer om GRs mötesplatser där kommunernas verksamheter står på scen.

INNEHÅLL

 • Mer kunskap om aktuella arbetsmarknadsfrågor  s. 4–5
 • Tankar och verktyg för att utföra förbättringsarbete s. 5 
 • Så kan stöd till föräldrar med placerade barn förbättras  s. 6
 • Stöd i hemmet till föräldrar med kognitiva svårigheter s. 7
 • Ungdomsmottagningar kartläggs och utvärderas  s. 9
 • Konsekvenser av obehandlad depression hos äldre s. 8–9
 • Yrkesresan  Introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom barn och unga s. 10–11
 • Tidiga insatser för barn, unga och föräldrar i Lerum s. 10
 • Här är AllAgeHub-ombuden i din kommun s. 12–13
 • Social översiktsplan i Kungälv  s. 14–15
 • Trygghetsbostäder i Lundbypark  s. 16–17
 • Mera svenska bättre hälsa – i väntan på ett språk s. 18–19
 • Språkinlärning och hälsa bland vuxna invandrare  s. 19
 • Psykisk (o)hälsa kartlagd i två Göteborgsstadsdelar s. 20–21
 • Stärkt kompetens att ta emot nyanlända s. 21
 • Plats på scen för GR-kommunernas verksamheter s. 22–23
 • En väg vidare mot utbildning och gemenskap s. 24
 • Premiär för serviceförarutbildning i bemötande  s. 25
 • Skuggning ska belysa funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden s. 26–27
 • Nya grepp för minskad sjukskrivning  s. 28
 • Skillnader för både brukare och organisation  s. 29
 • Inspiration och nya idéer kring mottagande s. 30–31
 • Att trivas, stanna eller lämna? s. 31
 • Kommande kurser och konferenser s. 32

 

LÄS OCH LADDA NER

 

PRENUMERERA

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året, både som papperstidning och digitalt. Att prenumerera är gratis. Skicka ett mejl till oss på FoU och ange att du vill ha tidningen i pappersformat eller digitalt.  

Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund