Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre, hur GR arbetar med mottagande och integration, inskolnings- och introduktionsprogram för socialsekreterare och ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram med mera.

Rubriker i det här numret:

 • Förbättringsverkstad – från idé till verksamhet
 • De första åren som socialsekreterare
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre i fokus
 • Kan äldre och unga påverka sin boendemiljö med hjälp av film?
 • Träffpunkter för äldre – har de någon betydelse för hälsan?
 • Funktionhinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen
 • "Konsten att hänga i luften så länge som möjligt"
 • Att gemensamt motverka ungdomskriminalitet
 • Forskning och verksamhet för bättre strokevård
 • Gemensamt ansvar för elevers närvaro
 • Med fokus på mottagande och integration
 • 30 barnfamiljer – ett projekt på vägen till arbete
 • Kunskapsöversikt: ekonomiskt välfärdsstöd och generationsöverföring
 • Unga till arbete
 • Socialsekreterarrollen i fokus
 • Ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram
 • Nationell satsning på evidensbaserad praktik inom funktionhinderområdet – en summering
 • "Om forskningen pekar på risker så måste vi tänka in det och väga det mot våra egna erfarenheter"
 • AllAgeHub – utveckling och innovation för  bättre boendemiljöer och välfärdsteknologi
 • Utvärdering av pilotprojektet Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal
 • Ta examen i evidensbasering

 

Ladda ner:

 

Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till FoU och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund