Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om psykisk ohälsa – en global utmaning, välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, från integrering till rekrytering och vad ungdomar tycker och tänker bland annat.

Rubriker i det här numret

 • Psykisk ohälsa – en global utmaning som vi arbetar med nationellt, regionalt och lokalt
 • AllAgeHub – välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer
 • Från integrering till rekrytering
 • Ensamkommande barn och unga
 • Funktionshinderrörelsen och Västra Götalandsregionen – en relation under lupp
 • Besöksrekord på Socialchefsdagarna
 • Samverkan – ett sätt att skapa hållbara bostäder
 • Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet
 • Vad tycker och tänker ungdomar?
 • Hallå där Cristina Dahlberg, ny projektledare inom barn- och ungområdet
 • Utbildning för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar
 • Rätt stöd i rätt tid
 • Nu har jag en magister i evidensbasering!
 • Mötesplats Funktionshinder ät tillbaka
 • Social översiktsplan i Kungälvs kommun
 • Från bra till bättre – en utvärdering av intraprenadförsöket i Göteborgs Stad
 • Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle
 • En jämlik dialog
 • Delaktighetsmodellen tog dem till Barcelona
 • Ungas och utlandsföddas attityder till vård- och omsorgsarbete
 • Mötesplats IFO

 

Ladda ner

 

Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till FoU och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund