Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

Nu kan du ladda ner en konferensrapport från vår heldag den 22 november. Dessutom får du tillgång till alla föreläsares Powerpointpresentationer.

I Sverige har uppskattningsvis 15 procent av alla barn och unga en funktionsnedsättning. Lagstiftning och konventioner slår fast att dessa barn har rätt att leva på samma villkor
som andra.

För att kunna leva ett fullvärdigt liv och få delta i samhället på lika villkor, behöver barnen erbjudas stöd som är anpassat till deras funktionsnedsättning och ålder. Barn med
funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att komma till tals.

Detta var utgångspunkten för FoU i Väst/GR:s konferens den 22 november.


Ladda ner


Föreläsarnas Powerpointpresentationer


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-12-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund