Öka era kunskaper med hjälp av oss på
Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen Kompetens- och verksamhetsutveckling arbetar för att hjälpa er i kommunerna att hålla er uppdaterade och utvecklas inom olika yrkesområden. Verksamheten arrangerar varje år cirka 250 utbildningsaktiviteter för omkring 10 000 deltagare. - Vi är ett stöd och ett komplement för kommunerna att hålla sig à jour i sitt arbete – långsiktigt men också genom att agera snabbt, säger Nicholas Singleton, som är chef för verksamheten.

Kompetens- och verksamhetsutveckling är, precis som Göteborgsregionen i övrigt, en resurs för medlemskommunerna. Vi arrangerar kurser, konferenser och andra utbildningsaktiviteter som riktar sig till medarbetare och chefer i kommunal verksamhet. Detta gör vi inom många olika ämnesområden:

  • Arbetsmarknad och personalfrågor
  • Ekonomi, juridik och administration
  • EU
  • Hälso- och sjukvård
  • Integration och migration
  • Ledarskap och kommunikation
  • Miljö och samhällsbyggnad
  • Socialt arbete

- Vi har ett öppet utbud på så sätt att vi tar in önskemål via chefsnätverken, spånar fram idéer själva genom omvärldsbevakning, tar del av inspel i utvärderingar och genom kontakt med deltagare med mera, berättar Nicholas Singleton.

Utbildningarnas innehåll

Utbildningarna har naturligtvis olika innehåll beroende på ämne, syfte och målgrupp, men ofta innefattar de kompetensområden som forskning, utvärdering, analys, verksamhetsutveckling, processledning eller projektledning. Vi samarbetar mycket med våra kollegor på FoU i Väst, där det finns forskare, utredare och analytiker som arbetar med kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området (inklusive hälso- och sjukvård). I och med att kommunerna har många lagstyrda verksamheter finns det också behov av utbildning inom såväl gällande lagstiftning som hur reglerna ska tillämpas.

Förutom själva utbildningstillfällena kan vi till vissa utbildningar, speciellt metodutbildningar, ge implementeringsstöd efteråt och möjlighet att stötta och följa upp hur de som gått utbildningen använder kunskapen.

Uppdragsutbildningar

Om ni på er arbetsplats eller i er kommun har behov av en speciellt anpassad utbildning kan vi ordna en så kallad uppdragsutbildning. Då skapar vi en utbildning som är anpassad för era specifika önskemål och behov, och utbildningen kan genomföras ”hemma” i er egen kommun. Om ni vill arrangera en konferens kan vi ta hand om arrangemanget som helhet eller ge stöd i vissa delar, som moderatorskap, konferensadministration, koordinering- och planering och konferensservice.

Möjlighet att utbyta erfarenheter

En viktig del i våra utbildningar är att de innebär tillfälle för er medarbetare och chefer att träffas över kommungränserna och utbyta tankar och erfarenheter.
- Vi är en mötesplats. Vi ser att det fortfarande är betydelsefullt att människor träffas, som ett komplement till webbutbildningar och liknande. Vi brinner för att människor ska mötas och utvecklas såväl inom som över verksamhetsgränserna, poängterar Nicholas.

Utbildare och föreläsare till våra utbildningsaktiviteter anlitar vi om möjligt från vår interna organisation på GR, men vi tar även in utomstående. Vi bjuder ofta in nationella aktörer för att erbjuda kommunerna uppdatering och möjlighet att få inblick i det nationella arbetet i olika frågor.

Gott betyg

Kompetens- och verksamhetsutveckling utvärderar alltid utbildningsinsatserna.
- Vi kan med stolthet säga att vi brukar få höga betyg i våra utvärderingar, säger Nicholas.

Här hittar du alla våra kurser och konferenser

Kontakta oss gärna på kurs@goteborgsregionen.se.

Arbetar du inom skola och utbildning? För dig finns Göteborgsregionen Utbildning, som erbjuder kurser inom just området utbildning. Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-10-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund