(O)likheter människor emellan – dilemman i ett föränderligt samhälle

Här kan du se filmade föreläsningar om funktionshinder och åldrande från FoU i Västs och universitetets gemensamma konferens i november förra året.

Den 20 november 2015 arrangerade forskargruppen NORM (Normalitet, Omsorg, Rättigheter, Makt) vid Göteborgs universitet en konferens om funktionshinder och åldrande i samarbete med FoU i Väst.

Nedanstående föreläsningar från den dagen kan du nu se på konferensens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

 • Rätten till sexualitet - vems ansvar?
  Julia Bahner, doktorand i socialt arbete 

 • Att beskriva barns hälsa - socialtjänstens dokumentation vid barnavårdsutredningar
  Elin Hultman, lektor i socialt arbete

 • Normalitet, Kreativitet, Tolkningsföreträde
  Karin Barron, professor i socialt arbete

 • Olikheter i ålderdomens landskap. Reflektioner kring kön, rasifiering och funktionshinder
  Lina Palmqvist, doktorand i genusvetenskap

 • Att flytta till ett äldreboende - ett beslut ingen vill ta
  Maria Söderberg, lektor i socialt arbete

 • Lex Sarah-rapportering - för vems skull?
  Inger Kjellberg, lektor i socialt arbete

 • Anhöriga till personer med funktionsnedsättning - utmaningar för välfärdsstaten
  Monica Larsson, lektor i socialt arbete

 • Arbete och kärlek - om anhörigassistans för människor med funktionsnedsättning
  Elisabeth Olin, docent i socialt arbetet

 • Dilemmat att vara förälder till unga vuxna med kognitiv funktionsnedsättning
  Ann Simmeborn Fleischer, lektor i socialt arbete

 • Teoretisk Praktik och Praktisk Teori
  Karin Barron, professor i socialt arbete

 • Klient, brukare, kund eller vad? Kategoriseringars innehåll och konsekvenser
  Linda Mossberg, doktorand i socialt arbete


Vill du se föreläsningarna och ta del av annat material kring konferensen?

 1. Till konferensens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-03-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund