Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Regeringen förstärker arbetet med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1 414 miljoner. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.


Landsting, kommuner och ungdomsmottagningar

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 miljoner kronor varav 884 miljoner får rekvireras av landstingen. Arbetet med psykisk hälsa förstärks därmed under 2018 och regeringen avser att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020.

Kommunerna får rekvirera 350 miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 och medel till SKL för stöd och utveckling minskas från 105 till 50 miljoner.

– Vi hoppas och tror att det ska innebära riktigt goda möjligheter för oss i Västra Götaland att förverkliga innehållet i vår länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, säger Charlotta Wilhelmsson på Västkom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation).

Satsningen görs bland annat med syfte att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.

Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter också regeringen medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-12-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund