Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Regeringens utredare deltog i ett dialogseminarium på GR tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera.

Regeringen har utsett Désirée Pethrus till särskild utredare för att se över assistensersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service (LSS).

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling
och mer träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att lagstiftningen främjar
jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Uppdraget ska senast redovisas den 1 oktober 2018.

Den 7 november besökte Désirée Pethrus och utredningens huvudsekreterare Anders Viklund GR för att delta i ett dialogseminarium tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera.


Läs mer på regeringens webbplats

  1. Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe och Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-11-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund