Översyn av socialtjänstlagen

Den 19 januari anordnade GR ett seminarium om den kommande översynen av socialtjänstlagen för förtroendevalda och chefer i GR:s medlemskommuner.

Monica Malmqvist och Camilla Blomqvist

Värd för seminariet var Stenungsund och socialchef Camilla Blomqvist.

Med anledning av att socialtjänstlagen är över 30 år gammal och har blivit ändrad ett hundratal gånger bara de senaste åren har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér beslutat att det ska tas fram direktiv för en översyn av lagen.

Monica Malmqvist, departementssekreterare på Socialdepartementet och projektledare för arbetet med direktiven, informerade om utgångspunkterna och om hur långt arbetet har kommit. Just nu pågår arbetet med att identifiera upplevda problemområden i den nuvarande lagstiftningen genom dialog och samtalsmöten. Det kommer att resultera i två nationella hearings innan kommittédirektiven går ut på gemensam beredning till berörda departement i slutet av våren 2016. Utredningen beräknas vara klar våren 2018 vilket innebär att en ny lag skulle kunna träda i kraft tidigast i januari 2020.


Samtliga områden berörs

Översynen kommer att beröra samtliga områden inom socialtjänstlagen. Med anledning av hur tilläggen har påverkat lagen förs diskussioner om fördelar och nackdelar med att ha en ramlag eller en mer detaljstyrd lag. I och med att lagen har många tilltänkta användare finns förslag på att dela upp lagen utifrån målgrupper, men också på att helt gå ifrån målgruppstänkandet till förmån för fokus på individ och behov. Andra alternativ som också lyftes är att omvandla socialtjänstlagen till en socialtjänstbalk och att lyfta ut den ekonomiska bedömningen från socialtjänstlagen.

De förslag som togs upp bland de närvarande var bland annat att släppa målgrupperna och åldersindelningen, förtydliga det gemensamma ansvaret mellan till exempel socialtjänsten, skolan och kriminalvården, att minska detaljstyrningen, att flytta det yttersta ansvaret från socialtjänstlagen till kommunallagen och att överföra beslutsfattandet från politikerna till tjänstemännen.


Ladda ner

  1. Översyn av socialtjänstlagen – bildspelPDF


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-01-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund