På spaning efter ett socialt hållbart samhälle

Välkommen till ett seminarium den 3 mars!

GR har i sin verksamhetsinriktning pekat ut social hållbarhet som ett fokuserat område.

Sedan två år tillbaka finns en arbetsgrupp för social hållbarhet som består av socialchefer och samhällsbyggnadschefer från nätverken och som fokuserar på att arbeta med sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad.

En del av arbetet handlar om kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte och arbetsgruppen anordnar därför en seminarieserie på temat. Läs mer om arbetsgruppens arbete och tidigare seminarier härlänk till annan webbplats.

Vid det här seminariet är fokus på planering för socialtjänstens målgrupper. Kerstin Kärnekull, arkitekt, med mångårig erfarenhet av seniorperspektivet i stadsutveckling kommer att föreläsa. Två konkreta verktyg och metoder om hur sociala aspekter kan integreras i både ombyggnation och nybyggnation presenteras. Seminariet
hålls samman av Mölndals stad.

 

Kontaktpersoner på GR: Elisabeth Beijer och Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund