På tal om segregation – ett samtal om hur vi kan arbeta tillsammans

Välkommen till en workshop den 11 december!

GR har under 2018 beviljats medel från Delmos, Delegationen mot segregation, för att göra en kartläggning om segregation i Göteborgsregionen och föreslå en plan för hur vi skulle kunna arbeta vidare.

Under kartläggningsfasen har intervjuer genomförts med representanter från kommunerna i GR. I dessa samtal har det framkommit önskemål om att få stöd, möjlighet till kompetensutveckling inom området och att samverka mot segregation.

Nu bjuder vi in till en workshop där syftet är att utbyta erfarenheter om hur kommunerna arbetar med segregation idag samt identifiera om det finns behov och önskemål av ett gemensamt arbete.

Som inledning till workshopen presenteras den kartläggning som genomförts. Underlaget kommer även skickas ut i förväg till de som anmäler sig.

Datum
Tisdag den 11 december, kl.13.00-15.30

Plats
GR, Anders Personsgatan 8 Göteborg

Frågor och anmälan
Anmäl dig senast 4 december till Linda Karlsson. Antalet platser är begränsade.

Mer information

 

Varmt välkomna!

Segregation enligt Delmos

”Segregation handlar om att olika grupper av människor lever och verkar separerade från varandra. Grupptillhörigheten kan bland annat handla om socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller demografiska kategorier såsom till exempel ålder och kön. Segregation förekommer i många olika sammanhang, till exempel mellan olika bostadsområden, skolor och på arbetsmarknaden.”

”Segregationen är relationell. Det innebär att det är relationen mellan områden som har socioekonomiska utmaningar och andra områden i staden, kommunen eller regionen som står i fokus. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Att segregationen är relationell innebär också att utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.”


Kontaktperson på GR: Linda Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund