Psykisk hälsa Västra Götaland

I veckan startade arbetet med analys och handlingsplan för satsningen Psykisk hälsa på länsnivå. Även i GR-området drar aktiviteter nu igång.

Kontaktpersoner i GR-området

Sedan 2012 har regeringen gjort överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting (SKL) inom området psykisk ohälsa. Arbetet har fram till 2016 varit uppbyggt på grundkrav och prestationer riktat till varje enskild huvudman och utvecklingsmedel har betalats ut i slutet av året efter prestation.

Från och med 2016 är upplägget dock annorlunda. Bland annat har fokus flyttats från ohälsa till hälsa, medel rekvireras i början av året, målgruppen har vidgats och kravet är nu en länsgemensam analys och handlingsplan som starten på ett långsiktigt arbete.


Fokusområden i Västra Götaland

Kick off för arbetet med analys och handlingsplan i Västra Götaland hölls den 14 september arrangerad i samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och VästKom. Processledarna Malin Camper från VGR och Charlotta Wilhelmsson från VästKom gav tillsammans med inbjudna föreläsare från bland annat SKL, koncernstab Hälso- och sjukvård samt NSPHiG inspiration inför själva syftet med dagen; att renodla fokusområden för det vidare arbetet med handlingsplanen i länet.

Läs mer om den här dagen och ta del av material på Västkoms webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Psykisk hälsa i GR-området

På delregional och lokal nivå har också arbetet startat.

I GR-området finns en utsedd kontaktperson i varje kommun för satsningen Psykisk hälsa. Charlotte Wilhelmsson, länssamordnare/Västkom och Yvonne Witzöe, planeringsledare/GR:s kontaktperson bjöd nyligen in kommunernas kontaktpersoner till en uppstartsträff. Motsvarande aktiviter sker i länets övriga kommunalförbund.

Arbetet som ligger närmast i tid för kommunerna är den inrapportering som ska vara SKL tillhanda senast 31 oktober. Gruppen träffas igen i december, då vi också hoppas på att veta lite mer om den nationella satsningens eventuella fortsättning under 2017.


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe (fd Andersson)

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund