Psykisk ohälsa hos äldre – med fokus på anhöriga

Den 5 mars arrangerar vi en dag som vänder sig till förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, anhörigstödjare och övrig personal samt andra som möter anhöriga till äldre med psykisk ohälsa.

Program

Moderator: Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i mänskliga rättigheter, Göteborgs Stad

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås

09.00 Inledning
Seroj Ghazarian

09.15 När anhöriga och äldre ser olika behov
Teater TILLT

09.35 Biståndsdilemma
Sara Blomqvist, biståndshandläggare i Lundby

10.15 Frukt

10.35 ”Min syster Johanna”
Lotta Jensen, styrelseledamot i SPES Västra krets och SPIV - Suicidprevention i Väst. SPES, en ideel förening som verkar
suicidpreventivt och är stöd för den som mist någon i suicid.

11.00 Personcentrerad vård och omsorg i hemmet med anhörigperspektiv
Lilas Ali, forskare/universitetslektor Göteborgs universitet, institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa

11.50 Lunch

13.00 Den anhöriges dilemma när den närstående är på korttidsvård
Teater TILLT

13.30 Äldre par som använder korttidsvård – kunskap från forskning kring anhörigvårdares upplevelser och erfarenheter av en utmanande vardag
Jenni Riekkola, leg. arbetsterapeut och doktorand i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Forskar inom området för
delaktighet i vardagliga livet för äldre par som åldras i hemmiljö.

14.15 Kaffe

14.45 Sagan om Daniel
Gunilla Matheny, distriktssköterska, uttryckande konstterapeut, författare och sakkunnig inom anhörigstödsfrågor berättar om hur
den som är nära en person med psykisk ohälsa själv kan påverkas.

15.45–16.00 Avslutning
Seroj Ghazarian


Tid & plats

Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 08.30–16.00. Registrering och kaffe från 08.30.
Kongressalen på Folkets hus, Olof Palmes plats Göteborg

 


Om stöd till och samverkan med anhöriga

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller
har en funktionsnedsättning.
(Detta framgår av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.)

Det är viktigt att socialtjänsten samverkar med anhöriga. Anhörigas synpunkter bör beaktas vid behovsbedömningen och vid utförandet av insatserna. Det är alltså viktigt att lyssna både till den anhörigas och den närståendes behov och önskemål vid bedömningen av en insats så att den, förutom att tillgodose den närståendes behov, också innebär en lättnad för den anhöriga.
Det allra viktigaste för många anhöriga är att den närstående som man hjälper får insatser som är av hög kvalitet. En välfungerande hemtjänst, boendestöd eller dagverksamhet är ett gott stöd för många anhöriga.
(Hämtat från Socialstyrelsens meddelandeblad)


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2019-01-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund