Psykisk (o)hälsa i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné i Göteborgs Stad

En problemanalys och förslag på åtgärder

I den här rapporten presenteras ett arbete som bedrivits under hösten och vintern 2016–2017. Arbetet har berört psykisk hälsa och ohälsa bland vuxna individer boende i två stadsdelar i Göteborg och de offentliga aktörernas förmåga att möta invånarnas behov.

En arbetsgrupp med lokalt verksamma personer från både kommunen och Västra Götalandsregionen har satts samman. Gruppen har analyserat problemen med den psykiska ohälsan och skapat förslag på åtgärder för att möta de utmaningar man sett.


Ladda ner

 

Kontaktpersoner på GR: Cornelia Björk, Åsa Nilsson och Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-05-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund