Rapport från konferensen Hur vill morgondagens seniorer bo?

Nyligen höll FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik en konferens med framtidsspaning på temat Hur vill morgondagens seniorer bo? Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen.

Läs bland annat om projektet DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer och om Thomas Fürths trendspaning kring värderingar, ny teknik och boende för morgondagens äldre.

Dessutom presenteras ett kunskapsunderlag om behovet av äldreomsorg och boende för äldre år 2025, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Här kan du läsa konferensrapportenPDF


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2018-05-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund