Rätt stöd i rätt tid

Ta del av en kartläggning av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre och orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången.

Kartläggningen av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete visar att det finns såväl skillnader som likheter mellan utbudet av aktiviteter riktade till äldre. Alla erbjuder till exempel träffpunkter och anhörigstöd, men utbudet av aktiviteter och öppettiderna på träffpunkterna varierar liksom vilka personalresurser som finns tillgängliga. Fixartjänster finns i de flesta GR-kommuner men åldern för när man som invånare kan använda denna gratistjänst varierar från 65 till 75 år. Förebyggande hembesök görs i många, men inte alla kranskommuner och stadsdelar i Göteborgs Stad.

Studien av orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången visar att de sökande oftast har relativt stora omvårdnadsbehov redan vid ansökningstillfället. En slutsats är att många äldre söker bistånd från kommunen alldeles för sent och att tiden före ansökan ofta föregåtts av en kortare eller längre period då vardagen varken fungerat för den äldre eller anhöriga.

En utmaning för kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete är att nå gruppen äldre som börjar utveckla en skörhet så att de kan få stöd att bibehålla sina förmågor och underlätta för anhöriga. Många äldre har under denna fas i livet mycket kontakt med hälso- och sjukvården. Ett utökat samarbete mellan kommunen och primärvården liksom specialistvård skulle kunna vara ett sätt att tidigare fånga upp behoven hos gruppen.

Rapportens resultat bygger på två delstudier som initierats av GR:s nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer.

 

Ladda ner

  1. Rätt stöd i rätt tidPDF


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-09-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund