Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015

Ladda ner vår regionala diagramrapport med resultat som rör vård och omsorg om äldre!

Nu har du möjlighet att ta del av FoU i Väst/GR:s regionala sammanställning av den nationella rapporten Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre, som tidigare i vår publicerats av Socialstyrelsen och SKL.

Syftet med den regionala sammanställningen är att göra resultaten mer lättillgängliga för GR-kommunerna och samtidigt bidra till ett utbyte och lärande inom regionen. Resultaten presenteras som underlag för gemensam analys i GR:s nätverk för äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer.

– Glädjande är att den sammantagna nöjdheten med hemtjänst och äldreboende är hög och 10 av GR:s 13 kommuner ligger på eller över riksgenomsnittet. Dessutom har strokepatienternas funktionsförmåga efter 12 månader ökat avsevärt i flera av kommunerna, säger Linda Macke som är planeringsledare inom äldreområdet på GR.

Hon tillägger:

– Det finns även stora skillnader i mellan kommunerna, tex vad det gäller väntetid till särskilt boende. Öckerö hade 16 dagars väntetid från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum medan Kungälv hade 174 dagar.

  1. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre, diagramrapportPDF

 

Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som Socialstyrelsen tar fram och som syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Jämfört med tidigare Öppna jämförelser har flera indikatorer förändrats – men i många andra fall finns möjlighet att jämföra resultaten bakåt i tiden.


Kontaktperson på GR: Linda Macke och Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-01-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund