Samsjuklighetskonferensen i ord & bild – inklusive de filmade föreläsningarna                                    

Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?

Dagens moderatorer Malin Camper från Västra Götalandsregionen och Lennart Rådenmark från Länsstyrelsen hälsar de 300 deltagarna välkomna.

Kongressalen på Folkets Hus i Göteborg fylldes till bredden av chefer, verksamhetsutvecklare och politiker inom kommunal och regional beroende-/missbruksvård samt kriminalvård när samsjuklighet stod på agendan för dagens spridningskonferens. Även företrädare för brukarorganisationer fanns representerade både som åhörare och på scen. Brukarperspektivet behöver förstärkas och detta lyftes i flertalet av dagens föreläsningar.

Varför gör vi inte det vi vet?
– Den rubriken skulle jag kunna applicera på alla de områden vi på Länsstyrelsen arbetar med, det är inte unikt för just missbruk/beroende. Alla agerar vi utifrån det vi vet och efter dagens konferens kommer majoriteten av oss 300 deltagare veta mer och även ha en ökad kunskap kring hur vi ska agera efter det vi vet, så inledde Lars Fröding, avdelningschef från Samhällsavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland, innan han lämnade över dagen åt moderatorerna Malin Camper, Västra Götalandsregionen och Lennart Rådenmark, ANDT, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Verktyg för att göra något praktiskt
– Syftet med dagen idag är bland annat att få en bakgrund till vilka personer som vi träffas kring dagligdags, att förstå denna grupperingen. Men också få det organisatoriska och teoretiska perspektivet. Jag har hopp om att vi alla efter idag kan göra något rent praktiskt för att förbättra situationen för denna målgrupp. Kan vi ta oss till månen ska vi också kunna ordna det bra för personer med missbruk/beroende, inledde Malin Camper från Västra Götalandsregionen.


Dagens föreläsningar:

 • Brukarperspektiv
  Mija Andersson, brukarrådet Västra Götaland och Emma Ekblom, administratör.
  Presentation (pdf)PDF
  Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ett helhetsperspektiv på brukare – överenskommelser och uppföljning. Vårdanalys berättar om två rapporter
  Maria Branting, utredare Myndigheten för Vårdanalys.
  Presentation (pdf)PDF
  Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götalandsregionen
  Malin Camper, processledare Västra Götalandsregionen.
  Presentation (pdf)PDF
  Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • ARBETSSÄTT SOM GÖR SKILLNAD, TRE EXEMPEL FRÅN PRAKTIKEN:
  • Mobila Fältteamet – en lågtröskelverksamhet i en högtröskelvärld. Per Nerman, samordnare Mobila fältteamet Göteborgs Stad.
   Presentation (pdf)PDF
   Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Samverkan och tidiga insatser, erfarenheter från Ungdoms- och vuxencentralen i Åmål. Peter Olsson, socionom/behandlingssekreterare Åmåls kommun och Margareta Bohlin, Högskolan i Väst.
   Presentation (pdf)PDF
   Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Att vända från att de professionella styr till att brukaren styr, erfarenheter från SOB, stöd- och beroende-teamet i Partille. Andreas Engelbertsen metodutvecklare/samordnare och Annett Andersson, boendestödjare.
   Presentation (pdf)PDF
   Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov av samordnade insatser – ett teoretiskt perspektiv
  Ewa Wikström, professor Management & Organisation, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Presentation (pdf)PDF
  Se föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Arrangörer
Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Boråsregionen Sjuhärands kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Brukarrådet, Kriminalvården, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsregionen, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Kontaktperson på GR
Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund