Samsjuklighet – Varför gör vi inte det vi vet?

Nu är det dags igen, en länsgemensam spridningskonferens kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hålls den 12 oktober 2017. Denna gång riktas ljuset mot samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – fokus möjligheter och hinder.

Vi har tidigare bjudit in till länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende. Riktlinjer som i vissa delar är tydligt riktade till enskilda huvudmän men i andra delar inte alls lika tydligt anger vem som gör vad. Organisatoriska hinder står alltför ofta i vägen för resultat för den enskilde brukaren.
En mer effektiv användning av våra gemensamma resurser och ett gott resultat för den enskilde kräver att insatser samordnas och integreras mellan huvudmännen.

Med anledning av detta riktar vi nu ljuset mot samsjuklighet och erbjuder en inspirationsdag med fakta och exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Under dagen får du såväl kunskap om samsjuklighet som goda exempel på konkreta samarbetsmodeller från sjukvård, kommun och brukare.

Målgrupp
Chefer, verksamhetsutvecklare och politiker inom kommunal och regional beroendevård/missbruksvård samt kriminalvård. Företrädare för brukarorganisationer.

När: Torsdag 12 oktober 2017, kl 09.30–16.15.
Var:
Kongressalen, Folkets hus, Göteborg.
Registrering, kaffe/te och smörgås från kl 09.00. Lunch ingår.

Arrangörer
Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Boråsregionen Sjuhärands kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Brukarrådet, Kriminalvården, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsregionen, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Kontaktperson på GR
Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund