Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende

Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen?

FoU i Väst/GR kommer att bedriva följeforskning av ett projekt med samtalscirklar kring livsfrågor på Nya Varvets äldreboende. Till samtalscirklarna bjuds äldre personer in som bor på äldreboendet samt ett par undersköterskor. Samtalet leds av en terapeututbildad präst. 

Projektet handlar om hur det existentiella perspektivet kan få större plats inom äldreomsorgen. I den praktik som har utvecklats är det inte självklart hur man arbetar med existentiella frågor vilket gör det här projektet nyskapande.

Projektet förväntas kunna bidra till bättre livskvalitet för de boende och en möjlighet till förstärkt yrkesroll som undersköterska.

Följeforskningen startar i september 2017 och pågår till december 2018.

 

Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2017-09-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund