Schabloner i hemtjänst och hemsjukvård

På initiativ från socialchefs- samt äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefsnätverken genomför FoU i Väst/GR i samarbete med 10 GR-kommuner en kartläggning av schabloner för tidsåtgång och kostnader i hemtjänst och hemsjukvård.

Kartläggningen ska bland annat ge svar på vilka GR-kommuner som använder schabloner, hur schablonerna är utformade, vilka erfarenheter som finns av att använda schabloner och om det finns goda exempel på andra håll i landet att lära av.

Kartläggningsarbetet pågår hösten 2018 och resultatet återkopplas till nätverken i början av 2019.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2018-08-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund