Sekundärtraumatisering – när samtalet går under huden

Hur påverkas man när man i sitt yrke ofta möter traumatiserade och utsatta människor? Välkommen till en halvdagskonferens den 11 november!

Josefin Grände föreläser. Hon är leg. psykoterapeut och har i snart tjugo år arbetat med frågor kring mäns våld mot kvinnor, övergrepp och trauma. Hon handleder personalgrupper som arbetar med fokus på våld och trauma och utbildar professionella över hela landet.

Bojen, Gyllingen och Solrosen arbetar alla med utsatta barn både enskilt och i grupp. Vi kommer att inleda med korta presentationer av respektive verksamhet och om möjligheten till bearbetning genom att dela svåra upplevelser och känslor med andra som varit med om liknande situationer.

Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med traumatiserade och utsatta barn och vuxna i kommunerna, hälsosjukvården och idéburna organisationer i Västra Götaland.

Tid: Fredagen den 11 november kl. 8.30 – 12.15.

Plats: Kongressalen Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg.


PROGRAM
8.30 – 8.40
Länssamordnare Lennart Rådenmark, hälsar oss välkomna.

8.40 – 9.15 Presentation av gemensamma utgångspunkter och metoder i arbete med barngrupper, samt glimtar ur verksamheterna Bojen, Gyllingen och Solrosen.

9.15–10.15 "Sekundärtraumatisering – när samtalet går under huden". Föreläsning av Josefin Grände som är leg. psykoterapeut, handledare, utbildare och författare.

10.15–10.45 FIKAPAUS

10.45–11.45 forts. "Sekundärtraumatisering – när samtalet går under huden".

11.45–12.15
Frågor och avslutande sammanfattning av dagen.

Konferensen arrangeras av Bojen, Gyllingen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Solrosen.

  1. InbjudanPDF

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund