Senaste nytt från FoU i Väst/GR

Nya regler om spelmissbruk, Toleransprojektet, arbetsbelastning bland socialsekreterare, stort intresse för välfärdsteknik, vård av svårt sjuka och döende patienter i deras hem, dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas. Detta och mycket annat kan du läsa om i vårt nyhetsbrev.

Rubrikerna i nyhetsbrevet:

 • Nytt från 1 januari: Missbruk av spel om pengar
 • Starta det nya året med att göra saker bättre! Anmäl dig till vår Förbättringsverkstad!
 • "Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige"
 • Toleransprojektet uppskattas av elever och professionen i Göteborgs Stad – men väcker också frågor
 • Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd
 • Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem?
 • Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete?
 • Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas
 • Välbesökt mässa visar på stort behov av och intresse för välfärdsteknik i Göteborgsregionen
 • Nya GRannar i 10 GR-kommuner
 • Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
 • Varför resulterar insatser som ska främja entreprenörskap i att fler män än kvinnor blir företagare?
 • Autism och psykisk ohälsa hos vuxna
 • Social innovation i samhällsplaneringen ska motverka boendesegregation
 • Konferensrapporter: Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning, Att kommunicera med personer med demenssjukdom, Samsjuklighet – varför gör vi inte det vi vet?, Mötesplats IFO och Mötesplats Funktionshinder
 • Vi söker folk! GR anställer kommunikatör och planeringsledare med inriktning på hälso- och sjukvård
 • Lär dig något nytt nästa år! Välj bland vinterns och vårens kurser.

Läs nyhetsbrevet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund