Seniorvärlden: Så ska Sveriges seniorer lösa bostadskrisen 

Nu kan du se de filmade föreläsningarna och paneldebatterna från Seniorvärldskonferensen 2016, då aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, arkitektur och pensionärsföreningar möttes för att debattera boendealternativ för äldre. 

Tillgången på värdiga alternativ är det som hindrar äldre från att flytta, inte bristen på ekonomiska medel eller statliga hinder. Detta var en av många slutsatser under Seniorvärldskonferensen 2016 som gick av stapeln i Göteborg den 20 april.

– Det finns en stor acceptans kring analysen att seniorerna är nyckeln till hela bostadskrisen. Det är en villfarelse att alla seniorer är fattiga, många är köpstarka där drygt 70 procent av alla över 60 år äger sin egen bostad. Vi behöver börja se våra äldre som tillgångar och nyckeln till landets bostadskris, säger ekon. dr Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Under konferensen diskuterades att följande åtgärder krävs för att lösa bostadskrisen:

•    Se våra äldre som tillgångar
•    Börja samarbeta – offentlig sektor, näringsliv och äldre
•    Mer enhetliga definitioner på olika boende- och bostadslösningar behöver tas fram
•    Börja bygga nu, åren går och bostadsbehovet bara ökar

– Att äldre ses som en tillgång när det gäller bostadsmarknaden handlar om två saker. För det första att många äldre har råd att flytta till nyproducerade lägenheter – jämfört med många yngre. För det andra handlar det om att det finns samhällsvinster i att äldre personer flyttar från sina villor till mindre lägenheter, då detta frigör villor till barnfamiljer vilket ger ökade skatteintäkter för kommunerna, säger FoU i Västs Lisbeth Lindahl som var en av föreläsarna på konferensen.

Se föreläsningar och paneldebatter från konferensen

Föreläsningarna och debatterna under dagen handlade bland annat om följande:

  • Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
  • Kungälvs kommun bygger för framtiden och dagens seniorer
  • Goda boendealterantiv, inspirerande till positiv boendekarriär
  • Privatekonomi och betalningsförmåga
  • Boendepreferenser och betalningsvilja
  • Framtidens byggande, boende och ägarskap – bygggemenskap?
  • Karlskrona kommun – Sveriges "Bästa äldres boende"
  • Hur vill seniorer bo? Hur skall vi komma dit? Dags att börja genomföra?

  1. Här hittar du alla filmer från Seniorvärldskonferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund