Seniorvärldskonferensen 2017 i Göteborg

Seniorbostäder idag och imorgon handlar det om den 14 september när Seniorvärldskonferensen arrangeras för tredje året i rad.

Under en heldag samlas seniorer, akademiker, näringsliv och studenter för att finna lösningar till Sveriges bostadskris för äldre.

Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets Seniorvärldskonferens.

Det handlar om att bestämma sig för vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas kring vilka begrepp som ska gälla i området. Det handlar även om att lyfta det som fungerar genom att lyfta fram goda och innovativa exempel på området. 

"Hur ska boende kunna förändras och bidra till rörelser på bostadsmarknaden om det inte finns någonstans att ta vägen?"

"Många är frustrerade över att det går sakta i utvecklingen av nya boendeformer. Kunskapen finns, behoven är stora och växer men var sker utveckling och tillväxt?"

Boendefrågan har aldrig varit så aktuell som nu. Frågan påverkar alla medborgare, samhällsgrupper och faser i livet, den påverkar såväl städer som landsbygd. Inte minst påverkar den alla de som nått pensionsstadiet, seniorer, och deras boendevillkor.


Mer information & anmälan

Senast uppdaterad: 2017-06-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund